रोमपर्स आकार चार्ट

आकार चार्ट
आकार बस्ट छाती कमर ब्रांड का आकार
0 - 1 महीना 9 इंच 9 इंच नवजात
0 - 3 महीने 9.5 इंच 9 इंच 0-3 महीने
3 - 6 महीने 10 इंच 9.5 इंच 3-6 महीने
6 - 9 महीने 11 इंच 10.5 इंच 6-9 महीने
9 - 12 महीने 11.5 इंच 11 इंच 9-12 महीने
12 - 18 महीने 12 इंच 11.5 इंच 12-18 महीने