ટી-શર્ટ સાઈઝ ચાર્ટ

ટી-શર્ટ સાઈઝ ચાર્ટ

શરીરનું કદ INCHES માં

SIZE

એસ

એમ

એલ

એક્સએલ

XXL

છાતી

19

20

21

22

23

શારીરિક લંબાઈ (HPS)

26

27

28

29

30

બાંયની લંબાઈ

7

7.5

8

8.5

9

સ્લીવ ઓપન

6.25

6.5

6.75

7

7.25

ખભા

16

17

18

18.5

18.75

ગરદન પહોળાઈ

7.75

8

8.25

8.5

8.75

ખભા

16

17

18

18.5

18.75

RIB પહોળાઈ

3/4

નૉૅધ:

આ વસ્ત્રો બાયો વૉશ સાથે 100% કપાસના બનેલા છે

ફક્ત સંદર્ભ માટે કપડાંના કદનો ચાર્ટ

મેન્યુઅલ માપન ભૂલ 3-7 CM, કૃપા કરીને કૃપા કરીને પ્રિવેલ કરો